Vítejte na místě, kde začíná Vaše cesta k sebepoznání a seberealizaci “

Proč právě My?

My, lektoři teamu Sebe-tvoř přinášíme unikátní know-how ve svém oboru. Jsme obdařeni osobním vhledem a citlivostí vůči dětem. Sami jsme zažili velké výzvy a obtíže, které život přináší. Toto naše zázemí je zdrojem hluboké empatie a porozumění. Umíme vytvořit důvěrné prostředí pro podporu dětí. Naše vlastní zkušenosti poskytují cenný kontext. 

Jaké jsou benefity?

Benefity služby Sebe-tvoř jsou mnohostranné. Děti se naučí zvládat emocionální výzvy, získají schopnost lépe se soustředit a vyrovnávat se s obtížnými situacemi. Naše programy podporují sebedůvěru, sebepřijetí 

a respekt ke druhým. Díky nim děti budou schopny efektivněji komunikovat, vyjádřit své potřeby a budovat zdravé mezilidské vztahy. 

Jsme tu pro všechny děti, které se potýkají s různými výzvami. Služba Sebe-tvoř je vytvořena s ohledem na individuální potřeby každého dítěte a jejich rodiny. Společně můžeme dát dětem nástroje, které jim umožní růst, rozkvést a dosáhnout plného potenciálu.

Sekvence Sebe-tvoře


Centrum Sebe-tvoř

Tyto sekvence se odehrávají na našich pracovištích s délkou trvání jednoho roku a frekvencí jednou týdně.

Kapacita skupiny zúčastněných dětí je 10 až 15 osob. 


Instituce Sebe-tvoř

Sekvence určené a přizpůsobené pro školy prvního stupně, pro mateřské školy a pro volnočasové centra. 

Lektoři přicházejí do institucí, které sami poskytují vhodný prostor a zázemí pro uskutečnění lekcí. 

Délka lekcí a frekvence stejně jako velikost skupiny dětí se řeší individuálně s každou institucí.


Sebe-tvoř Do rodin

Sekvence je určena pro rodiny, které preferují více soukromý přístup. Přizpůsobena potřebám rodiny.

Odehrávají se v místě bydliště, nebo na místě určeném rodičem dítěte. 

Nechte své dítě objevit sílu v sobě. Obraťte se na službu Sebe-tvoř a otevřete cestu k jejich osobnímu a duševnímu růstu. Společně můžeme posílit jejich sebedůvěru a připravit je na úspěch ve škole i v životě.

Sebe-tvoř, ukazujeme lidem možnosti, jak najít svůj vlastní potenciál a stát se tvůrcem svého života.